88 gei eed gekomen was en door de Haarlemse aannemer M. van Ommeren was opgeleverd, werd in de daarop volgende Juli maand begonnen met de bouw van de nog bestaande tuin baaswoning. Reeds op 16 Augustus 1896 overleed de Heer Von Hemert op De Rijp, achtenvijftig jaar oud. Zijn weduwe verkoopt op 1 Juli 1897 ten overstaan van notaris G. C. Merens te Haar lem 'Het buitenverblijf, genaamd 'de Rijp' met huis, koetshuis, stal, serre, aanleg tot vermaak, koepel, moestuin, bosch en ei ven aan de Heer Adriaan Stoop, oud-mijningenieur, grond legger en directeur der Dordtsche Petroleummaatschappij, wo nende te Hilversum. Met deze eigendomsovergang brak voor De Rijp een periode van hernieuwde bloei aan. Zomer en winter werd het huis door de familie Stoop bewoond. Aan de tuinbaaswoning werd een ruime stal voor vijf paarden, met koetshuis gebouwd, het domein van de koetsier, later chauf feur, Gerrit Kuijt. Met uiterste zorg werd de plaats, waar na baas Van der Werff aanvankelijk baas J. Jansen de scepter had gezwaaid, door een zestal tuinlieden onderhouden, sedert 1903 onder leiding van de uit de Vechtstreek afkomstige baas Meis ter, een zeer godvruchtig man, wiens taak later werd overge nomen door de tuinbaas C. Esseveld, die er nogal vooruit strevende opvattingen op na hield over de verhouding: grote huis-tuinbaas. Ouderen, die thans De Rijp, prijs gegeven aan een onvoorstelbaie verwaarlozing, passeren, laten in gedachten hun blik weiden over de weleer verzorgde gazons en het hel dere slingerende waterwerk. Ter linkerzijde van het inrijhek lag het grote bloemperk, waar bij het aanbreken van het fraaie seizoen tie cinerarias in smaakvolle kleurschakering werden op geplant, tegen de nachtelijke koude beschermd door een ver nuftig verwarmingssysteem. bij alle aantrekkelijkheden die De Rijp zijn bewoners bood, was men er toch door het beloop van de Mollaan, die ook door het in exploitatie brengen van de gronden van 'Duin en-Daal' steeds intensiever werd gebruikt, niet vrij meer. De Mollaan begon aan de Bloemendaalseweg onmiddellijk ten noorden van het inrijhek van De Rijp en liep langs de noord-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1960 | | pagina 90