Blijkens de oude memories heette de doelenknecht van de St. Jorisdoelen in deze tijd Koets en hij is dus zeker dezelfde als de Arent Jacobsz. Koets, doelmeester, die in 1626 lid van het St. Jacobsgilde werd en in 1632 betaling ontving voor het koken van een maaltijd voor dit gilde. Hieronder volgen nu de personalia: Aernout Druyvesteyn (zn. van Jan Dircksz., aalmoezenier te Haarlem, en Clara Jacobsdr.), geb. Haarlem 1577, raad, schepen en burgemeester aid., brouwer in 't Gecroonde An- cker en de Kandelaar, luitenant Cluveniersdoelen 1612'15, kolonel St. Jorisdoelen 1624'27, f Haarlem 5 aug. 1627, ondertr. Haarlem 9 april 1606 Anna de Waal, ged. aid. 26 okt. 1584, begr. Haarlem 5 dec. 1639, dr. van Jan, raad, schepen en burgemeester van Haarlem, en Cornelia Juyst; zij hertr. Haarlem 22 jan. 1636 Willem Reyersz. Buys. Aernout Druyvesteyn komt eveneens voor op de prent ter herinnering aan het uittrekken der schutterij naar Hasselt in 1622, alsmede als enkel portret door Frans Hals als voor studie voor het hier behandelde stuk. Cornelis Boudewijns4 (noemt zich sedert 1631: Van Look horst) (zoon van Boudewijn Willemsz., schepen te Weesp en brouwer in de Sleutel aid., en Hillegont Hendricks- dr. VAN Bronckhorst), geb. Weesp 1587, brouwer in de Twee Haringen en in de Trompet te Haarlem, luitenant St. Jorisdoelen 1624'27, 1630'33, begr. Haarlem 7 maart 1635, tr. Aefge Willemsdr., f tussen 28 aug. 1643 en 27 dec. 1645, dr. van Willem Gijsbrechtsz., brouwer in de Twee Ha ringen te Haarlem, en Guertje Dirks. Nicolaes Verbeek (zn. van Adriaen Thomasz., collecteur der grafelijkheidstollen binnen Haarlem, en Hendrikje Jagobsdr. van Teylingen), ged. Haarlem 25 febr. 1582, raad aid. en brouwer in de Posthoorn, kapitein St. Jorisdoelen 1624'27, 1630'33, begr. Haarlem 8 aug. 1637, tr.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1961 | | pagina 52