53 Dirck Dicx (zn. van Dirck, raad, en burgemeester van Haar lem, brouwer in't Scheepje, en Cornelia Jonk), ged. Haar lem 1 juli 1603, brouwer in de Halve Maen, vaandrig St. Jorisdoelen 1626'40, vertrekt 1640 naar Brazilië, is in 1650 nog uitlandig. Hij is eveneens afgebeeld op Hals' schuttersstuk van 1639. Frederik Coning (zn. van Hendrick Hendricksz. en Neeltje Jacobsdr. Soeteman), ged. Haarlem 7 dec. 1594, luitenant St. Jorisdoelen 1624'27, kapitein idem 1630'33, begr. Haarlem 7 juni 1636, tr. aid. 23 febr. 1618 Jacquemijne de Wolff, geb. Brugge, begr. Haarlem 13 juli 1641, wed. van Anthoni Regoot. Arent Jacobsz. Koets, lid St. Jacobsgilde, kastelein St. Joris doelen, f Haarlem 1 maart 1635, tr. Guertje Henricks- dr, dr. van Henrick Lamberts en Meyntgen Thijmens. Dr. Nicolaes le Febure (zn. van Mahu Nicolaesz., uit Herzeele (VI.) en Jannetje Gillis), ged. Haarlem 16 april 1589, raad, schepen en burgemeester van Haarlem, gecomm. in de Raad van State, kapitein St. Jorisdoelen 1624'27, kolonel idem 1631'33, kolonel Cluveniersdoelen 1636 '39, begr. Haarlem 13 juli 1641, tr. aid. 22 sept. 1613 Mar- garetha Deyman, ged. Haarlem 17 febr. 1589, dr. van Dirck Claesz. en Trijntje Cornelisdr. Jacob Cornelisz. Schout. Hij komt, eveneens als vaandrig, voor op de stukken van de St. Jorisdoelen door Hals in 1616 (Jb. Haerlem 1958) en De Grebberin 1624 (Jb. Haerlem 1959). Zie zijn personalia aldaar. V. Al aaltij d van officieren van de Cluveniersdoelen Frans Hals, 1627) In tegenstelling tot het hiervoor behandelde schilderij is dit schuttersstuk (cat. Frans Halsmuseum no. 125) gesigneerd

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1961 | | pagina 55