73 Johan Claesz. {van) Loo. Komt eveneens als kolonel voor op het hiervoor behandelde schuttersstuk van de St. Joris- doelen in 1639. Zie zijn personalia aldaar. Francois Wouters (zn. van Lambert en Magdalena Pie- tersdr. van der Straten), ged. Haarlem 3 aug. 1600, raad, schepen en burgemeester aid., luitenant St. Jorisdoelen 1636'39, 1642'45, kapitein idem 1648'51, 1654'57, kolonel Cluveniersdoelen 1660'61, j" 10 dec. 1661, tr. Ie Amsterdam sept. 1627 Maria Haen, geb. Embden 1601/2, j- Haarlem mei 1644, dr. van Pieter en Elisabeth Haen; tr. 2e Haarlem 29 aug. 1645 Susanna Bailly, geb. Staden, vermoedelijk dr. van Dionys en Susanna van der Hagen. Hij is eveneens afgebeeld op Hals' Regenten van het St. Elisabeths gasthuis, geschilderd in 1641, terwijl destijds in de collectie Goudstikker een los portret van hem was, mede door Frans Hals geschilderd. Michiel de Waal. Eveneens op het hiervoor behandelde schuttersstuk van de St. Jorisdoelen (Frans Hals 1627), al waar zijn personalia, en op het stuk van de St. Jorisdoelen in 1642 door Soutman. Cornells Coning (zn. van Hendrick Hendrigksz. en Neeltje Jagobsdr. Soeteman), ged. Haarlem 19 juli 1601, raad, schepen en burgemeester van Haarlem, luitenant Cluve niersdoelen 1636'39, kapitein St. Jorisdoelen 1642 45, 1648'51, kapitein Cluveniersdoelen 1654'57, j" 3 april 1671, tr. 1632 Catharina Regoot, ged. Haarlem 16 jan. 1606, f aid. 7 sept. 1671, dr. van Anthoni en Jacquemijne de Wolff. In de Ver. Staten bevindt zich een door Frans Hals ge schilderd portret van hem uit 1630. Florens Pieterszvan der Hoeff. Komt eveneens voor op het in Jaarboek Haerlem 1960 besproken schuttersstuk van Pot uit 1630. Zie zijn personalia aldaar.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1961 | | pagina 75