Nicolaes Grauwert (zn. van Aris Akersloot, raad te Haar lem en Risje Laurensdr. Grauwert), geb. Haarlem 5 juli 1582, neemt de naam van zijn moeder aan, raad en schepen te Haarlem, luitenant St. Jorisdoelen 1630—'33, 1636, kapitein idem 1636—'39, 1642—45, aid. 24 april 1658^ tr. Haarlem 20 jan. 1613 Ludewijntgen Ham, ged. aid. 21 april 1588, dr. van Jan Cornelisz., raad te Haarlem, en Neeltje Louris. Onbekende sergeant (mogelijk Lucas van Tetterode). Quirijn Damast (zn. van Jan en N.N.), geb. Haarlem circa 1580, raad, schepen en burgemeester van Haarlem, koopman en damastwever aid., kapitein St. Jorisdoelen 1637'39, f Haarlem 23 febr. 1650, tr. Haarlem 2 sept. 1603 Wille- mijnken Jansdr. van der Eynde, geb. Biervliet, begr. Haar lem 13 nov.1638. Dirck Dicx. Komt eveneens voor op Hals' schuttersstuk van de St. Jorisdoelen 1627, hiervoor behandeld. Zie zijn personalia aldaar. Pieter Schout. Vermoedelijk uit een R.K. tak van dit Haar lemse geslacht. Vaandrig St. Jorisdoelen 1630—'48. Onbekende sergeant (mogelijk Pieter Pietersz. de Jong). Frans Hals (zn. van Franchoys, droogscheerder, en Adri- aentgen van Geertenrijck), geb. Antwerpen 1580, schil der, vinder St. Lucasgilde te Haarlem, begr. aid. 1 sept. 1666, tr. Ie 1608 Anneke Hermans, begr. Haarlem 8 juni 1615, tr. 2e Spaarndam 12 febr. 1617 Elisabeth Reyniers, geb. 1593, nog in leven 1675. Het Frans Halsmuseum te Haarlem bezit een oude copie naar een ander zelfportret van Frans Hals. Mr. Jacob Druyvesteyn (zn. van Aernout, raad, schepen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1961 | | pagina 76