75 en burgemeester van Haarlem, brouwer in 't Gecroonde Ancker, en Anna de Waal), ged. Haarlem 13 jan. 1612, raad, schepen en burgemeester van Haarlem, baljuw van Kenne- merland, gedep. ter Staten-Generaal, bewindhebber V.O.C., lid St. Jacobsgilde, vaandrig Cluveniersdoelen 1636'39, kapitein idem 1639'42, 1645'48, kolonel St. Jorisdoelen 1657'60, t Haarlem 13 okt. 1691, tr. Amsterdam 5 juli 1639 Wilhelmina Coymans, geb. 8 febr. 1619, J Haarlem 24 nov. 1680, dr. van Joseph, heer van Bruchem en Nieuwaal, en Dorothea Bergk, vrouwe van Alblasserdam. Hij komt eveneens voor op Soutman's schuttersstuk van de Cluveniersdoelen, geschilderd in 1642. Hendrik Pot. Hij komt eveneens voor op het hiervoor behan delde schuttersstuk van de Cluveniersdoelen 1633. Zie zijn personalia aldaar. Nicolaes van Loo (zn. van Johan, raad, schepen en bur gemeester van Haarlem, brouwer in de Drie Leliën en Mar griet Akersloot), geb. Haarlem 6 mei 1607, brouwer in 't Hoeffijser aldaar, sergeant St. Jorisdoelen 1636'39, "f Haarlem 24 aug. 1641, tr. Ie Haarlem 8 febr. 1637 Agatha Steyn, ged. aid. 28 febr. 1617, begr. Haarlem 17 maart 1640, dr. van Hugo en Cornelia van der Meyden; tr. 2e Haarlem 29 jan. 1641 Aletta Hanemans, geb. Zwolle 1606, f 9 febr. 1653, dr. van Jan en Lucretia van Deutegom en wed. van Jacob Pietersz. Olycan, brouwer in 't Hoeffijser. Abraham van der Schalcken (zn. van Cornelis Simonsz., uit Helmond en Albertje Jansdr.), ged. Haarlem 28 aug. 1582, sergeant St. Jorisdoelen 1636'39, begr. Haarlem 14 juni 1642, tr. aid. okt. 1606 Grietje Gerarts, geb. Gestel, ■f na sept 1619. Hendrick Coning (zn. van Hendrick Hendricksz. en Neeltje Jacobsdr. Soeteman), ged. Haarlem 8 jan. 1604, sergeant St. Jorisdoelen 1636'39, luitenant Cluveniersdoelen 1639

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1961 | | pagina 77