uit het bedrijfsleven en zijn feilloos gevoel voor wat haal baar was of niet, dat hij zich als politicus had aangeleerd, heeft hem de weg gewezen. Hoe Diogenes nu verder moet, blijft een open vraag, die zijn opvolgers moeten beantwoorden. Zij mogen dankbaar zijn voor het on dankbare werk, dat hij voor hen heeft gedaan. Wat wij in hem hebben bewonderd, was niet alleen zijn volstrekte integriteit, maar ook zijn trouw aan de hem toevertrouw de taak. Zijn innemende persoonlijkheid zorgde ervoor, dat hij weinig vijanden had. Wij moeten hem veel te vroeg missen als voorzitter en als vriend. Cees de Boer 20 juli 1918 - 15 augustus 1985 Alles wat je van me zegt of denkt is waar. En als ik het niet gedaan heb, had ik het wel gewild. Tot op zijn sterf bed bleef zelfspot typerend voor Cees de Boer, de beken de Kennemer persfotograaf die op 15 augustus 1985 op 67-jarige leeftijd na een ernstige ziekte is overleden. De laatste jaren gaf hij de zelfspot steeds vaker de vrije loop. Hij vulde die aan met cynische opmerkingen over de be trekkelijkheid van het leven, waarmee hij in wezen te kennen gaf hoe bang hij was voor een vroege, onver wachte dood. Slechts een klein gezelschap kon hij dat toevertrouwen. De grote buitenwacht mocht slechts de len in zijn gezelligheid. Met de dood van Cees de Boer is een kleurrijke Haarlem se fotojournalist heengegaan, die veertig jaar lang heer en meester was in de persfotografie van Kennemerland en de IJmond. Landelijke erkenning met grote prijzen onderstreepte zijn vakmanschap. Wereldberoemd werd zelfs zijn foto uit 1962 van de circusbeer die tijdens een repetitie zangeres Ria Kuyken van Boltini beetnam. Daarmee verwierf Cees de Boer de Zilveren Camera en als eerste Nederlander ontving hij de eerste prijs in de sectie nieuwsfoto's van World Press. Cees toonde zich trots over deze beroemde foto, maar als in de 'kelder' van zijn bedrijf aan de Parklaan de overwinning weer eens ter sprake kwam, stelde hij steeds brommend en schouderophalend de retorische vraag of dit nou wel z'n beste plaat was. Cees de Boer was een trouw bestuurslid van verschillende door de Fotografenfederatie opgerichte landelijke stichtingen. Twee weken na de bevrijding in 1945 nam Cees de Boer zijn ontslag bij de Overveense fotohandel Voorwalt. Als 189 G.H. ZWEERS

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1985 | | pagina 191