wapend beton (1918). Behoorde bij de buitenplaats 'Eindenhout'. Vervaardigd door Van Rooker en Agter- berg in Amsterdam. Wilhelminastraat: Remonstrantse Kerk. Gebouwd in 1886-1887 in de stijl van de Hollandse Renaissance. Bouwmeester: A. van der Steur Jr. (1836-1899), ar chitect te Haarlem. Kerkgebouw Werkgemeenschap Remonstranten en Vrijzinnige Hervormden sedert 15- 2-1976. molen De Eenhoorn: Een van de vier paltrokhout- zagers van ons land. Bouwjaar omstreeks 1640. De mo len wordt in zijn geheel op de wind gezet voor het draaien. Beheer: monumentenzorg Haarlem. molen De Hommel: Achtkante bovenkruier polder molen zonder maalfunctie, maar draait wekelijks. Ge bouwd in i860, afgebrand op 31 maart 1967 en geres taureerd in 1972. Beheer: monumentenzorg Haarlem. molen De Slokop: Achtkante bovenkruier poldermolen zonder maalfunctie. Vlucht: 26.05 meter. Overbren ging en vijzel niet meer aanwezig. Bouwdatum 1877. De molen wordt bewoond en is eigendom van 'Vereni ging De Hollandsche Molen'. wipmolen De Stoop: Molen van de voormalige Schoterveenpolder. Bouwjaar omstreeks 1600 of tij dens het beleg van Haarlem 1572-1573. Vlucht: 20.60 meter; open stalen scheprad; zwart geteerd; gepotdek- selde onderbouw zonder woning. Beheer: monumen tenzorg Haarlem. molen De Veer: Achtkante bovenkruier poldermolen van de voormalige Veerpolder te Penningsveer, nu Re- kreatieschap Spaarnwoude. In 1572 verbrandde hier een molen welke in circa 1579 werd herbouwd. Ver vangen in 1701 door 'De Veer' en in 1874 verbouwd tot vijzelmolen. Gerestaureerd in 1982. molen De Vijfhuis: Achtkante bovenkruier polder molen met een vijzel. Roeden van ijzer met een vlucht van 20.16 meter. De molen wordt bewoond en maalt regelmatig. Bouwjaar 1871.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1986 | | pagina 220