Die toen bestaande opkomstplicht vormde de achter grond van Oversteegens rol in de plaatselijke politiek. De door hem opgerichte Anti Stemdwang Partij behaal de bij de raadsverkiezingen, die na de grenswijziging van 1927 werd gehouden, 2,2 van de stemmen, genoeg voor een zetel. Met zijn optreden als raadslid werd George Oversteegen een bekende Haarlemmer. Tijdens de campagne had de asp het voornaamste programma punt - opheffing van den stemdwang - bekendheid ge geven met toepasselijke liederen die veel nieuwsgierigen trokken. In de raad zette Oversteegen zijn humoristische provocaties voort. Dat begon al met zijn installatie, toen hij op klompen en met hoge hoed op het stadhuis verscheen. Ook hulde hij zich een keer in pyjama om het slaapverwekkende optreden van zijn collega-raadsleden aan de kaak te stellen. Bovendien leverde Oversteegen van tijd tot tijd anarchistisch commentaar op de gemeen tepolitiek in zijn blad Het Raadsheertje. Na drie jaar voor de asp in de raad te hebben gezeten stapte Oversteegen - tot verontwaardiging van de echte anarchisten in zijn achterban - over naar de Communis tische Partij Holland. Hij bleef lid van de gemeenteraad, en werd in 1931 zelfs herkozen voor die partij. Ook ging hij door met zijn werk in het Werkloozen Agitatie Comité, waarvan hij enige tijd secretaris-penningmees- ter was. Lang heeft Oversteegen het bij de straf gedisciplineerde communisten niet uitgehouden. Na een bezoek aan Mos kou gingen zijn ogen open voor het ware karakter van het Stalin-regime en in 1936 keerde Oversteegen het communisme de rug toe. Kort daarna verliet hij Haar lem. Het grootste deel van de rest van zijn leven heeft Oversteegen in Utrecht gewoond, waar hij onder meer een antiquarische boekhandel en een reisbureautje dreef. In de politiek speelde hij geen rol van betekenis meer, al bleef hij zijn opvattingen over vrijheid trouw, onder meer door deelname aan idealistische splinter groepjes als de Bond van Wereldburgers. Nicolaas Schrier Vier dagen nadat hij 89 jaar geworden was overleed de 27 juli 1900- Haarlemse sierkunstenaar en glazenier Nico Schrier na 31 juli 1989 een zeer produktief leven. Hij werd geboren in Den Haag maar woonde sinds 1913 in Haarlem. Daar bezocht hij van 1914 tot 1918 de Kunstnijverheidsschool. Kamp, REMMELT DAALDER 232

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1989 | | pagina 234