29 Oud-directeur herman radema neemt officieel af scheid van de Stichting Welzijn Haarlem. Hij wordt ridder Oranje-Nassau. Wethouder roseboom speldt hem de versierselen op. 30 Wethouder broersen overhandigt de sleutel aan de bewoners van een nieuwe ouderenwoning in het hofje aan de Goede Hoop (Transvaalbuurt). Het betreft de 5000ste woning van de Woningstichting Patrimonium. 31 Dominee jolien nak uit Overveen, jongerenpastoor van de Grote of St. Bavokerk, benoemd tot predikant van de gemeente in de Noorderkerk. Burgemeester g. weekhout van Bloemendaal neemt afscheid en wordt Ridder Oranje-Nassau. Hem wordt tevens de erepenning van de gemeente Bloemendaal uitgereikt. September 1 Het Haerlemsch Studenten Gildt betrekt zijn gereno veerd pand aan de Kleine Houtstraat. De burgemeester verricht de opening. De burgemeester geeft het startschot voor de Frans Halstocht, een vaarfeest over het Spaarne. 3 Ter bevordering van de veiligheid van de burgerij maakt minister 1. dales (binnenlandse zaken) een bestuursaf- spraak (ondertekend in het stadhuis van Haarlem) met de burgemeesters van Haarlem, Enschede en Nijmegen. Er zullen gemiddeld meer misdrijven moeten worden opgelost en het aantal slachtoffers van misdrijven ver laagd. Behalve de drie burgemeesters zijn bij de onderte kening aanwezig de drie hoofdcommissarissen, de twee directeuren-generaal en de drie hoofdofficieren van justi tie in de betrokken arrondissementen. 4 In het kader van de herdenking van de 400ste sterfdag van Dirck Volckertszoon Coornhert, onder meer secre taris van de stad Haarlem, wordt in het concertgebouw een internationaal congres gehouden, georganiseerd door de Coornhertliga in samenwerking met de gemeen te Haarlem. Thema: Criminal justice in European legal order. 7 In de Stationsrestauratie opent wethouder paul mar- selje de Haarlemse Monumentendagen. 8 Bisschop bomers wijdt in de kathedraal van Sint Bavo drie nieuwe priesters. De Haarlemse BiM-Bakenesser Scoutinggroep viert haar zilveren lustrum. Oud-directeur m. jansen snelderwaard (63) van de Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid te Sleen over leden. 246

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1990 | | pagina 248