ring, ingebouwde kastenwand) en de lerarenkamer naast de directeurs kamer (stookplaats met kettinggordijn en kachel). Fraaie, degelijke vitrine kasten zijn er voorts te vinden in de vroegere amanuensiskamer op de be gane grond, het tekenlokaal op de verdieping en de daarop aansluitende bergkamer. Tenslotte zijn er twee gedenktekens die niet over het hoofd mogen wor den gezien. Het ene bevindt zich in de zuidelijke wand van de centrale hal. Het is een gedenkplaat in de vorm van een tegeltableau, aangebracht ter ere van schooldirecteur Van Mourik Broekman. Er staat te lezen: 'Uit waardeering voor de groote verdiensten van Ir. W.C.G.H. van Mourik Broekman als directeur der school is deze gedenkplaat bij zijn afscheid door leraaren en oud-leraaren aangeboden 19x0-1934.' De gedenkplaat bevat voorts het stadswapen van Haarlem, een signatuur - 'tl Delft' - en een beeldmerk. Waarschijnlijk is het tableau vervaardigd door de bekende aardewerkfabriek De Porceleyne Fles in Delft. Het andere gedenkteken bevindt zich op het tussenbordes van het hoofdtrappenhuis. Dit is een oorlogsgedenkteken, uitgevoerd als een bron zen plaat met opschrift in hoog-reliëf. Het opschrift luidt: Interieur van een van de vertrekken in oorspronkelijke toestand. Historische opname, datum onbekend, (foto Kennemer Atlas) WIM DE WAGT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1997 | | pagina 95