Belinde Marie Thöne-Siemens 7 december 1922-28 mei 2006 Belinde Thöne-Siemens, die op 28 mei 2006 op 83-jarige leeftijd overleed, was een sterke vrouw. Innemend, markant, menselijk en warm. Belinde was een Siemens, familie van Werner von Siemens, de oprich ter van het gelijknamige Duitse elektronicaconcern. Ze werd op 7 decem ber 1922 in München geboren en omdat haar vader, Herman Siemens, door de universiteit van Leiden werd gevraagd om als hoogleraar daar -192- een afdeling dermatologie op te zetten kwam ze als 6-jarig meisje naar Nederland. Ze beleefde daar een heerlijke jeugd en bouwde vriend schappen op die haar hele leven stand zouden houden. Ze heeft altijd een sterke band met haar Duitse familie gehouden. Niet alleen bezocht ze elke drie jaar de Siemens-reünie in het Siemens-huis te Goslar, maar ook was ze 's zomers vaak in Beieren om haar familie daar te bezoeken. Deze sterke familieband was gelegd door haar grootvader Friederich von Muller, die hoogleraar medicijnen aan de universiteit van München was en elke zomer zijn kleinkinderen uitnodigde voor een ver blijf op een boerderij op het platteland. Die band bestaat nog en de ach ter-achterkleinkinderen van Friedrich komen in de zomers nog steeds bij een in Beieren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd direct na de bekende lezing van prof. R. Cleveringa aan de Leidse Universiteit haar vader als gijzelaar in St. Michielsgestel vastgezet. Voor haar was de stap naar het verzet toen een vrij logische en toen Cees Geuze (uit de groep van Joop Westerweel) haar dan ook vroeg Joden te vervoeren hoefde ze niet lang na te denken. Vanwege haar Duitse uiterlijk, compleet met vlechten, en haar goede kennis van die taal, werd ze steeds vaker als als koerierster ingezet en ver voerde naast geallieerde piloten en Joden ook bonnen en pistolen. Uiteindelijk kwam ze terecht in de groep van Vic Swaene (Escape) waar later ook Chris Lindeman, beter bekend als King Kong, lid van werd. Toen Chris de groep uiteindelijk verraadde, werd zij niet achterhaald. Na de oorlog trouwde ze met Willem Thöne. Toen deze direct daarna als legerarts naar Nederlands-Indië werd uitgezonden, wilde ze hem vol gen. Maar als gevolg van haar eerste zwangerschap lukte dat niet. Ze heeft toen gewerkt als fysiotherapeute. Toen Willem terug kwam uit Indië, promoveerde en zich als dermatoloog in Haarlem vestigde, werd ze daar bestuurlijk actief. In eerste instantie waren dat nog functies in de oudercommissies van de scholen van haar kinderen, maar toen die van school waren, werd ze breder actief. Zo was ze eerst penningmeester en later voorzitster van Haerlem Jaarboek 2006

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2006 | | pagina 194