s^fgSJaMUEitt ^«SïprS- HAARLKM iviüt. Bekroond: MEDISCH CONGRES te ROME 1894. v £ark'hout k£?Hcu)/f Haarlem 15/2. Twee omslagen van de gebruiksaanwijzing van het Haarlemse Staalwater. Links met het beleg van Haarlem en het heldhaftige optreden van Kenau Simonsdochter Hasselaer. Rechts met het Paviljoen en de Ruine van Brederode. (Noord-Hollands Archief, Bibliotheek) saai bezoek van aristocraten was in Haarlem echter niet te verwachten gezien de grote hoeveelheden Spa's in Engeland en de voorkeur van de Engelse adel om de Duitse en Oostenrijkse kuuroorden, zoals Marienbad en Bad Pyrmont, te bezoeken.50' Bezoekers van het Staalbad Haarlem kwa men daarom hoofdzakelijk uit de gegoede burgerij. Na aankomst op het station van Haarlem moesten de gasten van het Staalbad op zoek naar een hotel waar zij konden overnachten. Ook zie ken waren genoodzaakt in een regulier hotel te slapen en konden niet in een ziekenhuis of hotel van het Staalbad terecht. Na een enkele mislukte 100 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 102