STAALWAter3 \)aTUURUJK X.EUKENZOUTHOUDEND zie ommezijde poging om in het huis van een van de oprichters een speciaal badhotel te vestigen, werd dat al snel opgegeven.51' Aangenomen moet worden dat de twee hotels die reclame maakten in de Bad Courant of in de brochure van de heer Daniels - Hotel Lion d'Or aan de Kruisweg en Grand Hotel Funckler in de Kruisstraat - rekening hielden met de komst van, zoals men dat noemde, 'ongestelde' mensen. Ook Amsterdamse hotels, zoals Krasnapolsky en Hötel des Pays Bas wilden graag mogelijke kuurgasten ontvangen. Het is duidelijk dat het in dat geval niet ging om zieken, maar om het culturele gebruik, om eens in het jaar een kuuroord te bezoeken.52' Een bezoek aan het Staalbad betekende dat er een vast ritme gevolgd moest worden waarbij ontspanning en het drinken van veel water belang rijk was. De gasten moesten zich daarbij houden aan een vast schema, zo als in de gebruiksaanwijzing van het bronwater te lezen is. De dag begon al vroeg voor een badgast met het drinken van het 'Haarlemmer Staalwa- ter': VIM-MORBi -VIRTUS-NOSTRARUM-VINCIT-AQUARUM RUBEN DANIELS 101

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 103