ANALYSE Universiteits Chemisch Laboratorium 8 8 8 8 8 GEBR ÜIKS-AANWIJZING. 'Volwassenen nemen drie malen daags, 's morgens voor het onbijt, één uur voor het tweede ontbijt en één uur voor het middageten 125 gr (een bierglas vol), derhalve eene fiesch in twee dagen. Om te ruimen stoelgang te voorkomen, beginne men de kuur met telkens 75 gr (een wijnglas vol) te drinken.'53' Kinderen en 'zwakke gevoelige personen' zouden ook minder moeten drinken, al werd niet aangegeven hoeveel dat dan zou moeten zijn. Tus sendoor kon men een stukje gaan lopen, het Badhuis bezoeken, lezen, bil jarten, of converseren. te AMSTERDAM VAN Professor Or. J. W. &VNNINQ. Grammen per liter. lïicai honas FERROSUS (FERRO Hydrocarljonaal) 0.1112 tl Manganosus (Mangauo 0.0084 tl Calcicus (Calcicum 0.7722 tl Magnesicum (Magnesium 0.0084 Chlorctum Natricum (Natrium Chloride) 3.2445 Kalicum (Kalium 0.0565 Lithicum (Lithium 0.0051 Magnesicum (Magnesium 0.7306 Calcicum (Calcium 0.7302 Ainmonicum (Ammonium 0.0468 t> Aluminicum (Aluminium 0.0018 Brometum Magnesicum (Magnesium bromide) 0.0051 Jodctum Jodide) 0.0003 Sulfas Calcicus (Calcium Sulfaat 0.1489 Phosphas phosphaat 0.0048 Acid um Titanicum (Titaanzuur 0.0013 Silicicum (Kiezelzuur 0.0284 Fixa Vaste stoffen 5.9045 Temperatuur i10 Celsius. Bekroond met de Zilveren Medaille op het Medisch Congres te Rome. Het Haarlemmer Staal water worde bij voorkeur gedronken, wanneer de maag ledig is. Volwassenen nemen drie malen daags 's morgens voor liet ontbijt, één uur voor het tweede ontbijt en één uur voor het middageten 125 gr. (een bierglas vol), derhalve eene fiesch in twee dagen. Voor kinderen behoort, naar gelang van den leeftijd, de hoeveelheid verminderd te worden, en dit is ook van toepassing op zeer zwakke gevoelige personen. Om te ruimen stoelgang te voorkomen, beginne men de kuur met telkens 75 gr. (een wijnglas vol) te drinken. Men moet, na het uitsehenken, de fiesch zoo spoedig mogelijk met eene niet door boorde kurk sluiten en haar, liggende, op eene koele plaats bewaren. Lectuur op aanvrage gratis verkrijgbaar. Binnenzijde van de gebruiksaanwijzing van het Haarlemse Staalwater met een lijst van stoffen die in het water zaten en een helende werking moesten bezitten. (Noord-Hollands Archief, Bibliotheek) 102 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 104