Een van de belangrijkste redenen om een kuuroord te bezoeken was ui teraard het bezoek aan het Badhuis. Het Haarlemse Badhuis was geheel volgens de eisen van de tijd opgedeeld in twee aparte delen, een gedeelte voor vrouwen en een gedeelte voor mannen. Hierdoor zouden vrouwen geen last hebben van onzedelijk gedrag van het andere geslacht. Het ge bouw bestond uit verschillende soorten ruimten, met elk hun eigen func tie. Zo was er een ruimte voor elektrische therapie en een voor elektrische baden, verschillende badkamers waar een warm of koud bad of douche genomen kon worden en een ruimte om een bad te nemen in het Haar lemse Staalwater. Een andere ruimte was weer geschikt voor zwavel-, zout- en moorbaden (modderbaden). Ook een ruimte voor verschillende douchetherapieën, zoals straaldouches en plaatselijke douches, waarbij met veel geweld water op de patiënten werd gespoten, of gewone regen douches en een gymnastiekzaal ontbraken niet - alles uiteraard in twee voud. In het Badhuis kon men ook terecht voor een gesprek met de bad arts.54' De gemeente wilde in beginsel een breed publiek trekken. Daarvoor had zij bepaald dat het water gratis aan on- en mindervermogenden moest worden verstrekt.55' De kosten voor gebruik van het Badhuis lagen ook vrij laag, vanaf vijftig cent was al een behandeling mogelijk. Toch was dit gebouw allerminst bedoeld voor deze groep. Net als in badplaat sen in andere Europese landen zien we in Haarlem dat er een zekere vorm van segregatie plaatsvond. Voor iedere kuur moest namelijk een aparte kaart gekocht worden, maar het was ook mogelijk abonnementen voor één of enkele maanden te kopen voor een volledige behandeling of voor een enkele behandeling afzonderlijk. Het volgen van een kuur was niet goedkoop. Een behandeling duurde al gauw twee tot drie maanden, waar bij, als een patiënt de gehele kuur nam, de prijzen op konden lopen tot 225,-. Daar zaten gesprekken met de arts, die tot vijf gulden per keer konden kosten, en andere uitgaven voor bijvoorbeeld 'afwrijvingen' nog niet inbegrepen.56' Het afwrijven van het lichaam na de gevolgde kuur was een gebruik dat aan het eind van de negentiende eeuw was ontstaan en een belangrijk onderdeel binnen de badkuur zou worden. Bij deze af wrijvingen werd de patiënt eerst in zeer warme handdoeken gewikkeld en drooggewreven om daarna nog eens met een nieuw paar handdoeken te worden drooggewreven en gekneed. Ook de voeten werden gemasseerd.57' Het is duidelijk dat niet iedereen gebruik kon maken van de faciliteiten die door de Maatschappij tot exploitatie van Staalwaterbronnen aan wer den geboden. RUBEN DANIELS

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 105