taal bad HAARLEM (CASINO.) BRONGEBCf Uitbreiding van het Brongebouw met een casino werd wel overwogen maar kwam niet tot stand. (Noord-Hollands Archief, Bibliotheek) snel aan banden gelegd.77' Daarna werd het Brongebouw in 1912 nog voor een jaar verpacht aan de sociëteit 'Vereeniging'.78' Bovendien zou het tot 1923 duren voor er binnen de gemeenteraad vragen gesteld werden over het recht dat de onderneming had om nog gebruik te blijven maken van het park.79' De gebouwen, op dat moment verstoft, vervallen, geteisterd door inbraken en een plek waar zelfs de werknemers geen bezoekers meer verwachtten, werden uiteindelijk in 1930 verkocht aan de gemeente, na dat via de rechter een zaak was aangespannen tegen de onderneming.80' Omdat de Maatschappij nu bevrijd was van deze grote last, een grote geldsom had gekregen en het contract met de Victoriabron ook dit jaar was beëindigd, wilde zij zich nu alleen nog toeleggen op de vervaardi ging van bruisend tafelwater.81' De uitkoop van een failliete onderneming waaraan niets was verdiend was uiteindelijk de enige financiële bijdrage van de gemeente. Met het sluiten van het 'Staalbad Haarlem' is echter de vraag wat de achterliggende redenen waren voor het mislukken van de onderneming nog niet helemaal beantwoord. Over deze oorzaken werd al tijdens het bestaan van het bad gesproken. Veel Engelsen, die een bezoek hadden ge- RUBEN DANIELS

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 115