^3 Specialiteiten-Voorstelling. f BRONGEBOUW.-HAARLEM. V DIRECTIE: VLEUGELS, ROTTERDAM. KERMÏS i904. Eiken avond gedurende de Kermis: PROGRAMMA: Marsch, Blaze twavJ. Johns. Ouverture. Le Dragon de Villars Villier. Orisanto's, paintre-act. The Starley Brothers, Kunstwiclrijders. Abram de Winter, in zijn nieuwste créatie. Corty—Robinson and Little John. (The Dwarfe) Comiqucs Gymnastes. Masada, Piston- en Sylophon-Virtuoos. Wals-PotpourriSchar/)'. Paul Powell's Electrisch Marionetten-Théatre. 1. Zwevend ballet. ■2. Clown met gedresscerden Hond. 3. Russische Zang en Dans. 4. .Serpentine- en Vlammen-Dansen. 5. Apotheose. IMP Morgen nieuwe debuts. 10. King CottonSoma. 11. Troupe Leopold, Dames en Heeren, Parterre- Acrobaten. 12. Abram da Winter, de populaire Karakter- komiek. 13. EstudiantinaWaldUeufcl. 14. The Original Drolys, Burlesque Pantomime. 15. Marsch Finale. ORKEST onder leiding van CAREL YAH ZWANENBURG. Zaterdag Middag-Voorstelling, aanvang 2 uur. Entree op alle rangen zoor kinderen en begeleiders teuts. Wegens het groole succes zal ook nog Maandag 8 Augustus ten ïoorstelling gegeten worden. De grote zaal werd veel gebruikt voor concerten. (Noord-Hollands Archief, Biblio theek) bracht aan het Staalbad of die het idee een warm hart toedroegen, hadden erop gehamerd dat het bad in Engeland beter onder de aandacht gebracht had moeten worden.82' De pogingen ter promotie van de staalwaterbron waren inderdaad veel te vroeg gestaakt. Fleischmann kreeg in 1896 al be richt dat voor haar medewerking door tekort aan geld niet meer kon wor den betaald.83' Diezelfde Fleischmann had in een brief of redevoering in 1908 aangedragen dat het water niet goed onder de aandacht gebracht was bij de medici en dat er te weinig steun was van de gemeente en win keliers.84' De echte oorzaak van het mislukken was echter een voor de Maat schappij ongunstige cultuur binnen de onderneming en de gemeente. De heer J.C. Peereboom, hoofdredacteur van het Haarlem's Dagblad, schreef hierover in de krant van 22 februari 1908. Hoewel hij altijd groot voor- HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 116