20. nha, Gemeentebestuur Haarlem 1813-1957, toegangsnr. 2295, inv.nr. 85, verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen 1895, fol.102. 21. nha, Gemeentebestuur Haarlem 1813-1957, toegangsnr. 2295, inv.nr. 82, verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen 1892, fol.114-115. 22. Ibidem, fol.170. 23. Ibidem, fol.419. 24. nha, Gemeentebestuur Haarlem 1813-1957, toegangsnr. 2295, inv.nr. 85, verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen 1895, fol.102, en nha, Gemeentebestuur Haarlem 1813-1957, toegangsnr. 2295, bevolkingsregister 1860-1900. 25. nha, Gemeentebestuur Haarlem 1813-1957, toegangsnr. 2295, inv.nr. 84, verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen 1894, fol.443. 26. nha, Gemeentebestuur Haarlem 1813-1957, toegangsnr. 2295, inv.nr. 83, verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen 1893, fol.474-475. 27. nha, Gemeentebestuur Haarlem 1813-1957, toegangsnr. 2295, inv.nr. 84, verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen 1894, fol.328-329 en 410. 28. Haarlem's Dagblad, 28 februari 1895. 29. Het lijkt erop dat er enige discussie is geweest of het badhuis al wel gebouwd moest worden, of dat er gewacht moest worden totdat de verkoop van het water winstgevend zou zijn. Zie: nha, Gemeentebestuur Haarlem 1813-1957, toegangsnr. 2295, inv.nr. 85, verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen 1895, fol.115, en Haarlem's Dagblad, 28 februari 1895. 30. nha, Gemeentebestuur Haarlem 1813-1957, toegangsnr. 2295, inv.nr. 85, verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen 1895, fol.102. 31. Dat vader Van der Steur een van de initiatiefnemers was van de Maatschappij zal uiteraard ook een rol hebben gespeeld in de keuze voor deze architecten. 32. J.A.G. van der Steur, Bouwwerken in park, tuin en landschap. Architectuur in de tuin, Delft 1929, p. 9. 33. C.L.F. Sarlet, 'Mary Fleischmann (11 november 1853-15 oktober 1940)', in Haerlem Jaarboek 1940, z.p. [1941], p. 33-34, aldaar 33 en J.A.G. van der Steur en D.E.L. van den Arend, Bestek en voorwaarden voor het maken vaneen Brongebouw in het Frederikspark te Haarlem, Haarlem 1894, p. 36. 34. nha Bibliotheek 44/001183 M, circulaires, prospectussen, reclamedrukwerk en andere stukken betreffende de Maatschappij tot Exploitatie van Staalwaterbronnen te Haarlem. Brief ter promotie van het Hollandia- Tafelwater, Haarlem juli 1898. 35. Phyllis Hembry, British Spas from 1815 to the Present. A Social History, Londen 1997, p. 242. 118 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 120