36. Daniëls, De Wilhelminabron, p. 30-31. 37. Daniëls, Het Staalbad Haarlem, p.10. 38. Ibidem, 32. 39. Ten tijde van de oprichting van de Maatschappij tot exploitatie van Staaiwaterbronnen werkte Fleischmann voor een levensverzekeringsmaatschappij. Ook zette zij zich in voor de rechten van vrouwen, zoals blijkt uit haar deelname aan de Tentoonstelling van vrouwenarbeid in 1898. Hoewel Fleischmann niet uit de bovenlaag van de bevolking kwam, had ze het voordeel, dat haar vader leraar was in de Engelse taal. Deze Patrick Fleischmann kwam van oorsprong uit Londen, was getrouwd met een Amsterdamse en moet, toen het gezin zich na de geboorte van Mary in deze stad vestigde, werk hebben gevonden in Haarlem. Mary had hierdoor ook Engels kunnen leren en bleek zo een goede toevoeging binnen de onderneming. Zie: Sarlet, 'Mary Fleischmann', p. 33-34, en nha, Gemeentebestuur Haarlem 1813-1957, toegangsnr. 2295, bevolkingsregister 1860-1900. 40. nha, Archief Mary I. Fleischmann, agentesse der Maatschappij tot Exploitatie van Staaiwaterbronnen te Haarlem 1890-1915, toegangsnr. 3159, inv.nr. 582, ingekomen en verzonden stukken 1896. 41. nha, Fleischmann, toegangsnr. 3159, inv.nr. 581, ingekomen en verzonden stukken 1895. 42. nha, Bibliotheek, 44/000487 M, kladaantekeningen Mary Fleischmann. 43. Haarlem's Dagblad, 16 april 1896. 44. nha, Bibliotheek, 44/000487 M, kladaantekeningen Mary Fleischmann. 45. Haarlem's Dagblad, 1 augustus 1895. 46. Bad-Courant van het Staalbad Haarlem, 26 juni 1898. 47. Ibidem, 25 september 1904. 48. nha, Fleischmann, toegangsnr. 3159, inv.nr. 582, ingekomen en verzonden stukken 1896. 49. Bad-Courant van het Staalbad Haarlem, 31 augustus 1901. Ook in het archief van Fleischmann zijn brieven van Engelsen te vinden die zeer tevreden waren over het Staalbad. Hoewel dus de kans bestaat dat deze vrouw nooit heeft bestaan en enkel door de redacteuren van het krantje is verzonnen, mogen we aannemen dat dit stuk op z'n minst op waarheid berust. 50. Hembry, British Spas from 1815 to the Present, p.147. 51. nha, Fleischmann, toegangsnr. 3159, inv.nr. 583, ingekomen en verzonden stukken 1897. 52. Daniëls, Het Staalbad Haarlem, advertenties. 53. nha, Bibliotheek, 44/001183 M, gebruiksaanwijzing staalwater. 54. Daniëls, Het Staalbad Haarlem, p. 88-90. RUBEN DANIELS

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 121