55- nha, Gemeentebestuur Haarlem 1813-1957, toegangsnr. 2295, inv.nr. 82, verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen 1892, fol.213. 56. nha, Bibliotheek, 44/001183 M, tarieflijst badinrichting. 57. Douglas Peter Mackaman, Leisure Settings. Bourgeois Culture, Medicine, and the Spa in Modern France, Chicago en Londen 1998, p.117-118. 58. nha, Gemeentebestuur Haarlem 1813-1957, toegangsnr. 2295, inv.nr. 85, verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen 1895, fol.130-131. 59. Bad-Courant van het Staalbad Haarlem, 6 november 1904. 60. Heikki Lempa, 'The Spa. Emotional Economy and Social Classes in Nineteenth- Century Pyrmont', in Central European History 35.1,2002, p. 37-73, aldaar 59. 61. nha, Archief bouwvergunningendossiers van de gemeente Haarlem 1888-1916, toegangsnr. 2337, inv.nr. 1894.187. 62. nha, Bibliotheek, 44/001184 M, programma's van voorstellingen in het Brongebouw te Haarlem. Abonnementsvoorwaarden en Reglement voor het Brongebouw. 63. nha, Bibliotheek, 44/001183 M, menu van den 4 October 1899. 64. Daniels, Het Staalbad Haarlem, p. 86-87. 65. Ibidem, p. 87. 66. Ibidem. 67. Gemma Blok, 'Gender en gekte', in Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 30,2010, p. 7-18, aldaar 12. 68. Haarlem's Dagblad, 17 maart 1908. 69. Ibidem, 29juli 1912,7,9,10 en 20 augustus 1912. 70. nha, Bibliotheek, 44/001183 M, stukken betreffende de Maatschappij. Prospectus Naamloze Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van Staalwaterbronnen te Haarlem. 71. Haarlem's Dagblad, 4 november 1897 en nha, Fleischmann, toegangsnr. 3159, inv.nr. 581, ingekomen en verzonden stukken 1895. 72. nha, Fleischmann, toegangsnr. 3159, inv.nr. 585, stukken van onderscheidene aard. 73. Haarlem's Dagblad, 10 maart 1899. 74. nha, Gemeentebestuur Haarlem 1813-1957, toegangsnr. 2295, inv.nr. 95, verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen 1905, fol. 643-645. 75. nha, Gemeentebestuur Haarlem 1813-1957, toegangsnr. 2295, inv.nr. 98, verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen 1908, fol.495-501. 76. Ibidem, fol. 532. 77. nha, Gemeentebestuur Haarlem 1813-1957, toegangsnr. 2295, inv.nr. 101 en 102, verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen 1910, fol. 40-42,109. 78. Haarlem's Dagblad, 3 november 1912. 120 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 122