79. nha, Gemeentebestuur Haarlem 1813-1957, toegangsnr. 2295, inv.nr. 127, verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen 1923, fol.1051. 80. Haarlem's Dagblad, 1 mei 1929 en 2 januari 1930. 81. Ibidem, 13 mei 1930. 82. nha, Fleischmann, toegangsnr. 3159, inv.nr. 584, ingekomen en verzonden stukken 1900,1901,1905 en 1915. 83. nha, Fleischmann, toegangsnr. 3159, inv.nr. 582, ingekomen en verzonden stukken 1896. 84. nha, Fleischmann, toegangsnr. 3159, inv.nr. 585, stukken van onderscheidene aard. Enkel de kladversie hiervan is nog aanwezig, zodoende is niet te achterhalen of Fleischmann deze tekst ook voorgedragen heeft, dan wel aan de Maatschappij heeft verstuurd. 85. Haarlem's Dagblad, 22 februari 1908. 86. nha, Fleischmann, toegangsnr. 3159, inv.nr. 585, stukken van onderscheidene aard. 87. nha, Gemeentebestuur Haarlem 1813-1957, toegangsnr. 2295, inv.nr. 98, verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen 1908, fol. 493. 88. Mackaman, Leisure Settings, 64. RUBEN DANIELS

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 123