Weidemolen 'De Kleine Veer' in een kaal, winters landschap, 2010. (Foto Peter Hammann) lens vertonen in het algemeen hetzelfde uiterlijk als de grotere wipmo lens, waarvan een mooi en bijzonder exemplaar staat aan de Haarlemse Heussensstraat. Er is sprake van een eenvoudige, vaste, piramidevormige ondertoren met daarop een draaibaar, relatief groter bovenhuis. Aan de achterzijde daarvan zit een grote windvaan waarmee een weidemolen zichzelf op de wind kan richten. Een dergelijk exemplaar staat op Haarlems grondgebied in de Veer- polder. Het wiekenkruis van dat weidemolentje heeft een vlucht van vier meter en het heeft een karakteristiek windvaantje boven op de makelaar staan in de vorm van een artistiek uitgevoerde vogelveer; een speelse ver wijzing naar de naam. In feite is de naam van molen De Veer echter afge leid van het overzet veer over het watertje de Liede dat eeuwenlang op de weg lag van- en naar Amsterdam toe.3' Het wateropvoerwerktuig, de roer om of waaier, is te vergelijken met een eenvoudige centrifugaalpomp: vier houten schoepen die draaien in een platte, liggende, houten kuip PETER HAMMANN 123

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 125