De windvaan bovenop de makelaar in de vorm van een vogelveer. (Foto Stich ting Molens Zuid-Kennemerland) waarvan de binnenkant rond is. Deze kuip heeft in- en uitstroomopenin gen en ligt onder de waterspiegel. De uitstroomopening wordt met een terugslagklep afgesloten bij te weinig wind als er dus te weinig water is dat uitgemalen wordt. Dit weidemolentje staat anno 2013 in de moleninventaris van Vereni ging De Hollandsche Molen bekend onder de naam 'De Kleine Veer' en die naam zullen we hieronder aanhouden, al is de naam minder oud dan de molen oorspronkelijk was. En er is eerder sprake van meerdere molen tjes dan van één exemplaar, net zo goed als er meerdere namen te geven zijn. Vandaag de dag is het molentje te vinden aan het Veerpad tegenover het adres Veerpolder 36, 2031 ar Haarlem.4' Dat is de weg die in zuidelijke richting de voormalige Veerpolder in loopt, gezien vanaf de 'grote molen De Veer', de molen waarop ik zelf van 1982 tot 1991 molenaar en bewoner ben geweest. De Beinsdorp molen De vóór-oorlogse geschiedenis van De Kleine Veer kon niet precies ach terhaald worden omdat duidelijke geschreven archiefbronnen ontbre ken. Er zijn wel enkele sporen van de molen, onder andere op een mili taire kaart gemaakt tussen de jaren 1849 en 1859. Daarop is mogelijk een aanwijzing te vinden dat er toen al een weidemolentje in de Veerpolder heeft gestaan, maar het blijft vaag. Ook een luchtfoto uit de jaren 1920- 1930 geeft niet een scherp beeld om een 'vlek' op de foto definitief aan te merken als weidemolentje. Maar het zou kunnen en dan hebben we van doen met één of meerdere zeer oude weidemolentjes.5' Als er in de jaren HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 126