met de toezegging want het bedrag, op een totale begroting door molen maker A. Wagemaker van 833 gulden, maakte het mogelijk het verdwenen poldermolentje een nieuw bestaan te geven aan de oevers van de Liede, nabij Haarlemmerliede, even ten noorden van de spoorlijn Haarlem-Am sterdam. Warnaars houdt Haerlem goed op de hoogte want in de bestuursver gadering op schrikkeldag 29 februari 1952 maakt hij bekend dat de molen klaar is en op zijn plaats zal worden gezet. Sommige bronnen melden dat de molen op die bijzondere dag is neergezet; anderen stellen dat het de vervoersdatum van de molen vanuit de Zaanstreek, waar deze gebouwd was bij molenmaker Jongejans, naar Haarlemmerliede is geweest. Op 18 september 1953 spreekt Warnaars zijn dank uit aan het bestuur voor de financiële bijdrage. Hij schenkt Haerlem een aantal foto's van de feeste lijkheden bij de eigendomsoverdracht gehouden op 27 juni 1953, welke deel uitmaken van wat eens de collectie Atlas Verdwijnend Haarlem van de Vereniging Haerlem was, nu onderdeel van de Atlas van het Noord- Hollands Archief. Traditioneel kunnen weidemolentj es ter versiering een zogenaam de 'makelaar' aan de achterzijde op de kap hebben. Zo ook bij De Kleine Veer uit de jaren vijftig; daar was de makelaar tevens voorzien van een windvaantje. Deze extra versiering bestond uit drie uit koper gedreven wapenschilden die ook voorkomen in het wapen van het toenmalige St.Elisabeth's Gasthuis: de wapens van Bohemen, Hongarije en Thürin- gen, ter herinnering aan de Heilige Elisabeth van Thüringen, bescherm vrouwe van armen en zieken.7' Het ziekenhuis was in die jaren eigenaar van het stuk grond waarop de weidemolen stond en het is dus niet zo De officiële ingebruikstelling van de weidemolen op 27 juni 1953. In het midden met bril Hans Warnaars. Rechts met iets gebogen hoofd de Haarlemse burgemeester Cremers in zijn functie van voorzitter van het college van re genten van het St.Elisabeth's Gasthuis. Op de achtergrond met hoed en baard de pachter van het stuk weiland boer Beinsdorp. (Noord-Hollands Archief, collectie Vereniging Haerlem) 126 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 128