vreemd dat op deze manier eer is gedaan aan de eigenaren. Mogelijk heeft het ziekenhuis ook een donatie gedaan voor de herbouw, zeker weten doen we dat niet. De versiering op de makelaar is gemaakt door leerlingen van de Amsterdamse Ir. W. Maas Geesteranusschool. Bij de teloorgang van het molentje verdween ook de makelaar/windvaan. Op enkele foto's uit de jaren vijftig is de makelaar met gekroond windvaantje goed te zien, zo ook dat het molentje toen al scheef stond. In de jaren vijftig en zestig heeft het molentje de rietlanden droog ge houden. Maar helemaal goed ging dat niet. In i960 deelde Warnaars zijn medebestuursleden van Haerlem mee dat de molen op omvallen stond maar hij slaagde er weer in om 400 gulden bij elkaar te krijgen om de mo- De weidemolen anno 1964 (Collectie Vereniging De Hollandse Molen) len recht te laten zetten. Maar opeens was het over. Op de bestuursverga dering van 17 april 1969 maakte hij bekend dat de molen verdwenen was. Was deze gestolen? Of was de molen andermaal omver gewaaid en de kapotte onderdelen door iemand meegenomen? Vreemd is wel dat War naars pas één jaar na de vermissing aan de bel trekt bij het bestuur van de Vereniging Haerlem, want dat was al in 1968 bekend. Inmiddels was de gemeente Haarlem eigenaar van de molen geworden nadat de grond met waarschijnlijk de opstallen in februari 1965 van het ziekenhuis over waren genomen. Vanaf 15 januari 1968 correspondeert Vereniging De Hollandse Molen met het College van b&?w van Haarlem over het weidemolentje aan de Liede 'die in het landschap zo'n aardige noot vormt'. De Hollandse Molen stelt voor dat zij een advies geeft voor de herbouw en een offerte zal aanvragen. Ondertussen bericht het Bedrijf Openbare Werken aan het College 'dat het molentje niet voorkomt op de ontwerplijst van door het rijk beschermde monumenten en is het dus niet zeker of bij herstel op subsidie van rijkswege zal kunnen worden ge rekend.' PETER HAMMANN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 129