De Van Schooten molen, 'De Kleine Veer' Velen binnen de Stichting Molens Zuid-Kennemerland hebben zich de af gelopen 25 jaar ingezet voor de bouw, het behoud en onderhoud van De Kleine Veer. Schrijver van dit artikel kwam de molen op het spoor, in 1990 bouwde Henk van der Linden met leden van de smzk de eerste houten kuip en onderbouw, later gevolgd door een verdere opbouw aan de hand van een ontwerptekening van SMZK-secretaris Frits Breen. Van de oude molen was het toen nog mogelijk het bovenwieltje, de penbalk met kogel lager en de koker met het zeteltje te gebruiken. Nadat de bouw klaar was heeft de molen ongeveer een jaar op het ter rein van zijn grote broer molen De Veer gestaan en proefgedraaid. Uitein delijk werd De Kleine Veer op 11 november 1994 op zijn huidige plaats ge zet aan de rand van de rietlanden langs de Liede, enkele tientallen meters noordelijker van de oorspronkelijke plek. Een jaar later werd De Kleine Veer op 13 juni 1995 officieel door SMZK-voorzitter Freek Pardoel in ei gendom overgedragen aan de Stichting Landschap Noord-Holland dat de rietlanden aan de Liede pacht van de Stichting Recreatieschap Spaarn- woude. Het onderhoud en beheer bleef bij de smzk. Links oude molenonderdelen die als basis dienden voor de nieuw te bouwen Kleine Veer. In het midden de wiekenas met het bovenwieltje. Rechts de nieuwe molen in aanbouw. (Foto Stichting Molens Zuid-Kennemerland) PETER HAMMANN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 131