Eén belangrijk ding veranderde aan de molen. Deze zorgde er voortaan voor dat de poel in de rietlanden nat zou blijven; in plaats van uitmalen ging De Kleine Veer water inmalen. Het gevolg was dat de poel zich in de jaren erna ontwikkelde tot een prachtige plek waar zeldzame broedende watervogels (zoals de zeer schuwe roerdomp) konden worden waarge nomen alsmede bijzondere moerasplanten zoals orchideeën en de vlees etende zonnedauw. Ondanks het feit dat De Kleine Veer inmiddels was voorzien van een stevige betonnen bak als fundering werd deze toch bij een zware storm op 27 oktober 2002 omver geblazen, een noodlot dat al zijn voorgangers ook al getroffen had. Maar na weer een herstelperiode van circa een jaar in de werkplaats van de smzk is de molen andermaal op zijn plek terug en draait er rustig zijn rondjes. In november 2011 volgde nog enig herstel aan de bemalingsinrichting. Als we dit laatste exemplaar ook aan een per soonsnaam willen koppelen dan zou het 'De Van Schooten molen' kunnen worden, vernoemd naar zijn (mede) bouwer en toezichthouder Jos van Schooten, die dat mede namens de smzk doet, die alweer een kwart eeuw de molens in en om Haarlem onder haar hoede heeft.9' Dankzij het initia tief van Hans Warnaars zestig jaar geleden kunnen we nog altijd genieten van de bijzondere wiekslag van één van de kleinste molentjes van Haar lem. De Bernard Felix molen? Toen ik in de winter van 2011-2012 aan dit verhaal werkte kwam ik in con tact met de heer Bernard Felix. Hij schonk mij actuele foto's en enkele schitterende winterfoto's. Maar nog belangrijker, hij deelde mee dat hij De toenmalige voorzitter van de Stichting Molens Zuid-Kennemerland, Freek Pardoel draagt de molen in eigendom over. Links van de molen is duidelijk de betonnen fundering te zien. (Foto Stichting Molens Zuid- Kennemerland) HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 132