met andere vrijwilligers van het Landschap Noord-Holland waarschijn lijk zelf het beheer over de molen zou gaan voeren. Uit later contact werd duidelijk dat dit inderdaad is gebeurd. Een prettig gevolg is dat de mo len in het vroege voorjaar van 2012 is opgeknapt en weer maalvaardig is hersteld. Met man en macht is er aan gewerkt. Er zijn zelfs nieuwe zeiltjes gemaakt. Juist voor de Nationale Molendag in mei 2012 is het werk gereed gekomen en kon de molen draaien. Een mooi resultaat en de molen staat er weer fris en groen bijEn misschien, voor in de verre toekomst, een nieuwe naam voor de molen? Maar voorlopig blijft het 'De Kleine Veer. Met dank aan de heren Jos van Schooten en Bernard Felix voor verstrekte informatie en beeldmateriaal. De molen in een winters landschap anno 2012. Foto Bernard Felix Noten Eerder schreef ik over molens: 'Molen De Stoop gerestaureerd' in Jaarboek Haerlem 1971, 'Haarlemse molens', Jaarboek Haerlem 1972, 'Molen De Santhaes', Jaarboek Haerlem 1973. Ook in Leven van de wind. Molenboek Noord-Holland, Wormer 2007 worden molentjes met een vlucht kleiner dan 8 meter niet opgenomen in de inventarisatie. Hetzelfde geldt voor de eerdere uitgaven. Februari 2013 gaat er voor het eerst een inventarisatie verschijnen van weidemolentj es in Noord- Holland. Bij benadering hebben er ruim vierhonderd gestaan. In het boek van A. Bicker Caarten, Noord-Hollands Molenboek, Haarlem 1964, staat de weidemolen aan de Liede afgebeeld op pagina 207. Peter Hammann, Molen De Veer, Haarlem 1982. Deel 1 Haarlemse Miniaturen. PETER HAMMANN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 133