4- Vereniging De Hollandse Molen, database nummer 1239. De molen staat ook te boek onder het zogenaamde Ten-Bruggencate nummer 10113. Ten Bruggencate was archivaris bij 'De Hollandse molen' en voorzag de topografische kaart van Nederland van nummers op plaatsen waar molens stonden of hadden gestaan. rd coördinaten: x 107,185 y 488,881 gps coördinaten: 52.23,14'N 4.40,90'E 5. Met dank aan Chris Buzink, secretaris van de Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De luchtfoto zit in de beeldbank van het Ministerie van Defensie. Nummer akl 005285. 6. Notulenboek Vereniging Haerlem, Noord-Hollands Archief, inventarisnummer 3626,2 delen notulenboeken, jaren 1940 -1960. 7. De Heilige Elisabeth van Thüringen werd in 1207 in Bratislava in Hongarije geboren. In 1221 trouwde ze met Lodewijk 1 v van Thüringen en kreeg ze de titel van Landgravin van Thüringen. Al tijdens haar huwelijk zette ze zich in om armen te verzorgen. In 1229 trad ze toe tot de Derde Orde van Franciscus van Assisi en wij dde de rest van haar leven aan het verzorgen van zieken in een door haar opgericht ziekenhuis in Marburg. Lang heeft dat niet kunnen duren want ze overleed in 1231. Al vier jaar later werd ze door paus Gregorius ix heilig verklaard. Elisabeth werd de beschermvrouwe van armen en zieken en in de eeuwen erna werden veel ziekenhuizen naar haar vernoemd, waaronder het St.Elisabeth's Gasthuis in Haarlem. Dit ziekenhuis draagt in haar wapen de drie kroontjes die aan Elisabeth herinneren: Bohemen, Hongarije en Thüringen. De kronen staan ook symbool voor de drie bronnen van Elisabeth's heiligheid: de kroon der martelaren vanwege haar boetedoening, de kroon der maagden om haar zuiverheid en die der predikers vanwege haar goede voorbeeld voor de mensheid. 8. De Heer H.B.E. Warnaars was in die jaren niet alleen bestuurslid van de Vereniging Haerlem, maar ook van de Vereniging De Hollandsche Molen te Amsterdam. Tj.W.R. de Haan (red.), Drie Baarsjes en een ham. Over geschiedenis en volksleven van Spaarndam, Den Haag, 1967. H.B.E. Warnaars, Over molens te Spaarndam en omgeving. Archief Gemeentebestuur van Haarlem, inventarisnummer 5001, daarin nummer 18272, weidemolentje nabij de Liedebrug. 9. Rob Hinse, De wind mee. 25 jaar Stichting Molens Zuid-Kennemerland, 1984-2009 Haarlem 2009. HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 134