Bakels kortje In de Volkskrant van 10 september 2003 werd bericht dat de rechtsgeleerde Nabil Helmi van plan was om een rechtszaak aan te spannen tegen het joodse volk wegens diefstal van Egyptische goederen. Die zouden ruim drieduizend jaar geleden zijn meegenomen tijdens de door Mozes geleide uittocht uit Egypte; de waarde werd inmiddels geschat op enige miljar den dollars. De afloop is niet bekend. Maar dit bericht - waaruit bleek dat het verleden lange schaduwen kan werpen - was de aanleiding om enig speurwerk te verrichten in het verleden van Haarlem: was dat vlekkeloos? Al snel bleek dat in het recente verleden een plaatsgenoot activiteiten had ontwikkeld die sinds enige tijd als 'haatzaaien' worden aangeduid. Het gaat hier om de doopsgezinde predikant Herman Bakels, geboren in 1871 op Texel, maar nauw verbonden met Haarlem. Elke jaar immers lo geerde hij enige tijd bij zijn grootmoeder, die aan het Houtplein woonde; in 1916, na zijn emeritaat, vestigde Bakels zich tot zijn overlijden in 1952 in de Iordensstraat. De man was een veelschrijver. Van hem zijn ongeveer vijftig grotere en kleinere geschriften verschenen waarvan in totaal zo'n 200.000 exemplaren verkocht zijn; daarnaast schreef hij ongeveer drie duizend bijdragen aan dag-, week- en maandbladen. Dat vond men toen ook al wat veel, de destijds bekende psychiater Winkler had al eens vast gesteld dat Bakels leed aan 'een tekort aan remmend vermogen'. Tegen woordig zouden we voorzichtig aandringen op het dagelijks gebruik van Ritalin. In november 1924 publiceerde Bakels een brochure getiteld Roomsch bakken en braden, Een welgemeend woord, ook voor de menschelijken onder mij ne Roomsche landgenooten; al binnen enkele weken volgde een tweede druk. Ik had het aangeschaft omdat ik dacht eindelijk een bekend probleem uitgelegd te krijgen. Bij de oprichting van katholieke huishoudscholen werd immers altijd smalend gevraagd: valt een biefstuk rooms dan wel 133 PIET DE ROOY

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 135