ROOMSCH BAKKEN EN BRADEN Prijs iO centper 25 stuks 8 centper 100 stuks 6 centper 1000 stuks 4 cent; per 10.000 stuks 3V» cent. Alles franco thuis. Luxe-uitgaaf met 9 plaatjes tegen dezelfde prijzen bij Ds. van Krevelen te Deinum, Friesland. 2de (verméérderde) -druk; 3de 30ste duizend. De eerste druk (van 2000 ex.) verscheen op 20 November 1924, en kwam op 3 'December 1924 reeds te kort. Uitgave van de Evangelische Maatschappij. Besteladres van deze volksuitgave: H. (BAKELS, Jordensstraat 69, Haarlem, en bij hem-alléén schriftelijk te bestellen. Géén giro! Doch uitsluitend bij vooruitbetaling per postwissel. (Andere wijze van betaling wordt genegeerd) Over dit pamflet geen brieven schrijven aan den auteur s.v.p, JANUARI 1925 Een wèlgemetnd woord, ook voor de menschelijken onder mijne Roomsche landgenooten door H. BAKELS Met 9 plaatjes van JAN LUYKEN en 1 van H. BAKELS 134 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 136