Haarlem op een kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1560. De strandwal is duidelijk weergegeven. HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 14