zijn vrouw wordt genoemd. Zij - Adriana van der Wiel - was een dochter van een grote boer uit de Haarlemmermeer. Zij was niet slechts de moe der van een groot gezin die zich verre hield van de bedrijfsvoering in de fabriek. Dit wordt duidelijk wanneer haar man in 1908 overlijdt. Zij trad uit de schaduw en nam de leiding van het bedrijf op zich. Zij deed dat tot haar overlijden in 1921. Een groot bord, bevestigd boven de deur van de werkplaats, met daar op een in dichtvorm gestoken reclameboodschap, houdt de herinnering aan Cornelis Anthonie levend: Het bedrijf Ruigrok St Zn op de locatie Vogelenzang. Woonhuis annex werkplaats met het reclame-gedicht van C.A. Ruigrok boven de ingang. Het kleine zittende jongetje is Jan Ruigrok. Staande naast hem ter rechterzijde zijn zus Maria en broer Arie. De oude dame rechts is moeder Ruigrok en geknield terzijde van haar Gerard. De foto is waarschijnlijk kort na het overlijden van vader Cornelis Anthonie in 1908 genomen. 138 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 140