RUIGROK KATWIJK DE STIER Er zijn veel varianten van het bedrijfslogo gemaakt. Op alle varianten verschijnt de stier en een hekwerk. De hier getoonde variant is na de periode eindjaren 70, toen het bedrijf verplaatst was naar Katwijk. sprekken en blijvend slechte verhoudingen tussen de oudste twee en de jongere broer. Kort voor de inval van de Duitsers deed Jan - april 1940 - nog een concessie over de winstverdeling. Afgesproken werd dat 75% van de winst verdeeld zou worden in drie gelijke porties, de overige 25% naar rato van ieders inbreng. Maar de verstandhouding is er niet echt door verbeterd. Het volgende jaar reeds werd de winstverdeling weer terugge schroefd naar het oude model. Op zeer gespannen voet stapte dit driemanschap de Tweede Wereld oorlog binnen die hen belastte met de keuze wel of niet voor de Duitsers te gaan werken.3' De Oorlogstijd Na de Tweede Wereldoorlog was het beeld helder. Nederland kende maar twee soorten mensen. Wie voor de Duitsers had gewerkt was fout, de rest was goed. Een beeld van de werkelijkheid dat ook als een rode draad loopt door de kroniek over deze periode van Loe de Jong, de nationale geschied schrijver.4' Aan het begin van de oorlog was het beeld niet helder, ook al viel Hit- Ier met zijn trawanten op onverwachte en brute wijze het onschuldige Nederland binnen.5' Zoals algemeen bekend verdween de regering naar 01718-57777 140 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 142