schoof van min of meer vrijwillige collaboratie naar regelrechte chantage en (fysieke) dreiging door de Duitsers. Zeker is dat najaar 1942 de Duit sers de duimschroeven stevig gingen aandraaien. Een inspecteur van het Rijksbureau voor Ijzer en Staal, A.W. Kersteman, bezocht het bedrijf met de waarschuwing dat alle bedrijven die niet voor de Wehrmacht werkten, dan wel als niet 'kriegswichtig' gezien werden, zouden worden gesloten en dat het personeel zou worden afgevoerd naar Duitsland. Hij adviseer de er voor te zorgen Duitse opdrachten in de wacht te slepen. Dit advies kreeg de firma ook van zijn Haarlemse raadsman tijdens de oorlogsjaren, Mr. J.H.J. Simons. Of er een samenhang is valt niet na te gaan, maar een feit is dat na het bezoek van de inspecteur de productie voor de Duitsers aanmerkelijk is toegenomen, zoals de cijfers hieronder laten zien. De gegevens zijn ont leend aan een boekenonderzoek van de accountant H.M. Ament. Het on derzoek vond plaats in opdracht van de Commissie Vooronderzoek van de Politieke Opsporingsdienst. De genoemde bedragen zijn in guldens. Jaar Totaal omzet Duitse orders Nederlandse orders Totaal Het rapport noemt ook de winsten die uit deze orders werden verkregen. Jaar Totale winst Duitse orders Nederlandse orders guldens guldens guldens Totaal Over de gehele periode bedraagt het (bruto-)winstpercentage op de werk zaamheden circa 24%. Per jaar kan dat percentage verschillen, maar over de gehele periode genomen werd aan de Duitse orders een fractie min- 1940 240.665,- 69.404,- 171.261,- 1941 262.729,- 163.103,- 99.626,- 1942 116.819,- 24.438,- 92.381,- 1943/44 716.430,- 556.292,- 160.138,- 1.336.643,- 813.237,- 523.406,- 1940 94.272,- 26.856,- 38 67.416,- 39 1941 83.123,- 52.488,- 32 30.635,- 31 1942 30.197,- 6.232,- 25 23.965,- 26 1943/44 117.250,- 92.004,- 16 25.246,- 16 324.842,- 177.580,- 22 147.262,- 28 JOOP RAMONDT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 145