log bij hem op de stoep stonden om hun winstaandeel van de voorbije jaren op te eisen. En ook voerde Jan niet aan dat hij enkele eenregelige briefjes had bewaard uit november 1944. In die briefjes, handgeschre ven met potlood op een ruw afgescheurd stukje papier, drong Gerard er bij hem op aan goed op zijn centen te letten nu de 'Moffen' aan de verlie zende hand waren: '...Zorg dat het geld binnenkomt nu het rommelt...'. Of een andere keer '...Doe alles wat mogelijk is om geld binnen te krijgen v.d.W.M. (de Wehrmacht, J.R), ge staat voor verrassingen. Succes. Ge rard....' Mocht Jan Ruigrok al ondervraagd zijn over chantage en dreiging met sluiting van het bedrijf en het wegvoeren van personeelsleden naar Duitsland, dan is daarover niets terug te vinden in de verslaglegging. Hij nam de verantwoordelijkheid voor de projecten die hij opsomde en meld de dat hij alle werkzaamheden vrijwillig was aangegaan. Geen uitvluch ten, geen verzachtende omstandigheden, geen goede werken (o.a. het voorkomen dat personeel op transport naar Duitsland zou worden ge zet). Hij stond voor hetgeen hij heeft gedaan. Hij veegde zijn straatje niet schoon. Later zou hij verklaren dat hij alles op zich nam, in de hoop dat dit de beëindiging van de gevangenschap zou inluiden of bespoedigen. Kopie van een waarschuwingsbriefje van Gerard. HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 152