De invloeden van de zee, van het complexe Oer-IJ estuarium en van de riviermondingen van de Rijn en Maas leidden tot een zeer dynamisch landschap dat voortdurend invloed heeft gehad op de bewoningsgeschie- denis van Haarlem. Overal water Ter hoogte van Haarlem ontstond 5000 jaar geleden eerdergenoemd zee gat. Dit zeegat verschoof in de loop der eeuwen in noordelijke en weste lijke richting en lag aan de basis van het estuarium van het Oer-IJ.2) Het Oer-IJ ontwikkelde zich in de Ijzertijd (800-12 v. Chr.) als afwatering van de veengebieden en van de zijtak van de Rijn. Daardoor groeide het veen verder en ontstonden er in het veen diverse meren, waaronder het Oer- IJ- meer en het latere IJ-meer. De veenstromen het Spaarne en de Liede zorg den, vermoedelijk vanaf de Ijzertijd, voor afwatering in de richting van het IJ. Het Spaarne vond rond 4000 jaar geleden zijn oorsprong in de om geving van de huidige Haarlemmermeer. De rivier zorgde voor de afwate ring van het hoogveen, maar ook voor de afwatering in het stroomgebied van de rivier, zoals de strandwal van Haarlem. Het Spaarne doorbrak de Haarlemse strandwal in het huidige zuiden van Haarlem en mondde uit bij Spaarndam in het gebied van het voormalige IJ. Tot de aanleg van de De veranderingen in het HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 16