zo'n afstandelijke aansturing. Niet alleen de eerste jaren na de oorlog, maar ook daarna. De dagelijkse leiding was in handen van een bedrijfs leider en een hoofd administratie. De broers onderhielden de klantenre laties en beperkten hun contacten tot functioneel noodzakelijke uitwis selingen. Het bedrijf werd na de oorlog niet gemeden als een besmet bedrijf. Ook de moeizame interne verhoudingen leken geen belemmering voor een voorspoedige ontwikkeling. Over 1945 vermeldt de balans een omzet van 14.200,- gulden. Het jaar daarop bedraagt deze 193.157,- gulden. Het gaat per jaar beter. In de beginjaren 50 ligt de omzet ruim boven het niveau van de oorlogsjaren, die al beter waren dan de vooroorlogse jaren.21' Jaar Omzet Winst Totaal Winst Jan Winst Gerard Omzet aandeel in% in% Jan in Niet alleen herstelde het bedrijf zich snel, ook de vooroorlogse superio riteit van Jan stak weer de kop op. Zijn aandeel in de omzet nam snel toe in vergelijking met Gerard. Maar ook was het winstpercentage op zijn orders steeds (iets) groter dan dat van Gerard. Dit waren geen cijfers om een rustig gesprek te voeren over de winstverdeling. De oude vete laaide weer op. De broze directievoering was niet bestand tegen de druk van de cijfers. Korte tijd na de definitieve vaststelling in 1955 van de cijfers over 1.953 werd besloten het bedrijf te splitsen. Die splitsing vond nog in 1955 plaats. De aanleiding tot splitsing was een incident. Het verhaal luidt dat Frans, de zoon van Gerard, staande op een tafel in de bedrijfshal, de verza melde werknemers zou hebben toegesproken met de boodschap dat het hoog tijd werd dat Jan Ruigrok eens ophoepelt. Dat was het laatste duwtje om de relatie te laten exploderen. Het bedrijf werd gesplitst. Arie had nog een dun lijntje dat nu definitief werd doorgeknipt. Hij verdween met zijn meubelen naar een bedrijfspand in Katwijk. Gerard met zijn zoons kre gen de Eindhovense tak toegemeten. Daaruit ontwikkelde zich het latere HERAS-hekwerken bedrijf. Jan Ruigrok bleef het hekwerkbedrijf in Voge lenzang leiden. Omstreeks deze tijd heeft Jan Ruigrok al vissend - uitsluitend op snoe ken - aan de waterkant bij Noorden de 40-jaar jongere Ger Leliveld leren 1951 511.742,- 138.259,- 30.6 24.4 41.6 1952 734.792,- 129.949,- 18.1 17.2 49.7 1953 702.636,- 142.773,- 20.7 19.6 62.2 162 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 164