kennen. Zij werden trouwe vissersmaatjes. Ruigrok had een boot en no digde de jonge Ger Leliveld uit zijn hengel breder uit te werpen dan vanaf de walkant. Beiden verloren elkaar korte tijd uit het oog nadat Ger zijn MULO-diploma haalde en in Amsterdam op een verzekeringskantoor ging werken. Toen zij elkaar weer troffen toonde Ruigrok zich lichtelijk verbolgen dat zijn maatje zich niet tot hem had gewend voor een baan. Hij bood hem de mogelijkheid voor een kantoorbaan op zijn bedrijf, met inbegrip van een kamer in het aanpandige woonhuis waar nog een twee tal zussen woonden. Ger kon dan een oogje in het zeil houden op de be jaarde dames. Hij hapte toe en trok bij de zussen in. Van hen vernam hij over de gebeurtenissen na de oorlog. Voor de jonge Leliveld was dit het begin van een lange carrière in het bedrijf die begon in 1956 en uitliep in de opvolging in 1975. In de tus senliggende periode kreeg Leliveld de mogelijkheid zich alle aspecten van het bedrijf eigen te maken. De meeste affiniteit had hij, evenals zijn patroon, met de commerciële activiteiten. In al die jaren deden zich ei- Ruigrok met snoek gevangen in de Vliet, een watertje bij de R.K. Kerk te Noorden. Een tweede foto van Ruigrok betreft een portretfoto. Deze be vindt zich naar verluidt in het archief van de J.C. Ruigrok Stichting. JOOP RAMONDT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 165