genlijk geen wijzigingen voor in de wekelijkse bezoekdag van Ruigrok aan het bedrijf. Regelmatig ook belde hij 's morgens het bedrijf na een doorwaakte en niet alcoholvrije nacht. Het waren de tekenen dat hij een moeizaam leven leidde. Met Leliveld heeft Ruigrok al die jaren nooit een moment van gedachten gewisseld over de oorlogstijd. Ruigrok zelfheeft het onderwerp nooit aangesneden. De wekelijkse bezoeken van Ruigrok aan het bedrijf voltrokken zich volgens een vast patroon. Hij begon steeds met een rondgang door de productiehal en maakte met deze en gene een praatje en wisselde wat grappen uit. Daarna trok hij zich terug voor een gesprek met de bedrijfs leider en de boekhouder. Hij verdween weer zonder ook maar één keer zijn zussen te bezoeken. Zijn broer Joop uit Hilversum, enigszins zwak begaafd en belast met het lichte baantje van de loonadministratie, was voorafgaande aan het bezoek van zijn broer hiervan op de hoogte gesteld. Als Jan het bedrijf bezocht wilde hij niet worden geconfronteerd met zijn broer Joop. Die moest zorgen dat hij dan niet aanwezig was. Het illus treert de volstrekte en onherstelbare breuk met de familie. Over een paar zussen en zijn broer Joop heeft hij zich tot aan hun dood financieel ont fermd, maar zelfs hen wenste hij niet te ontmoeten. Ook Ger Leliveld deelde in zijn gunsten. Waarschijnlijk had de kinder loze Ruigrok al vroeg in hem een potentiële opvolger gezien en hem daar door alle kansen geboden zich in die richting te ontwikkelen. Toen het moment van terugtreden aanbrak hielp hij de financieel niet bemiddelde Leliveld hem op te volgen. Daarbij werd een beroep gedaan op de fiscaal- juridische slimheid van zijn naaste adviseurs Henk Boter (accountant) en Rob Stuart (notaris). In de periode van het aantreden van Leliveld als bedrijfsopvolger deed zich de kans voor een grote snoek aan de haak te slaan. Het bedrijf werd door het in Den Haag gevestigde inkoopkantoor van Aramco (Arabian American Oil Company) gevraagd een offerte in te dienen voor het leve ren van hekwerken voor de olievelden in Saoedi-Arabië. Aramco was de onbetrouwbare, door regelmatige stakingen getroffen Engelse bedrijven beu en zocht nieuwe leveranciers. Het Ruigrok-bedrijf kaapte de order weg voor de neus van enkele andere internationale aanbieders. Een am bitieus investeringsprogramma volgde dat het bedrijf naar een andere schaal van werken tilde. Men was ingesteld op opdrachten tot maximaal 200 meter hekwerk. Nu moest men in korte tijd overschakelen naar de le verantie van 100 km hekwerk. Een huzarenstukje dat onder leiding van de nieuw aangetreden Leliveld met succes werd uitgevoerd. In die jaren HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 166