'....Waarom stopte ik niet met het werken voor de Duitsers, zeker toen dui delijk werd dat mijn broers mij niet steunden? Waarom bracht ik op mijn beurt mijn broers niet terstond in diskrediet terwijl toch zo aantoonbaar duidelijk was dat zij - de huichelende helers - aasden op de oorlogswinst en mij voor de collaboratie lieten opdraaien? Waarom ben ik niet asser- Tiny Kaiser tijdens een huisconcert aan de piano in Huize 'Why Not'. Na het overlij den van haar man gaf zij tot op zeer hoge leeftijd piano-recitals in besloten kring. 166 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 168