Met de stichting zorgde Ruigrok er voor dat geen cent naar zijn fami lie zou kunnen toevloeien. Niet naar de Ruigrok kant, noch naar de Kai ser kant. De stichting kreeg wel de taak toegemeten tot aan hun dood de zorg te dragen voor het onderkomen en levensonderhoud van zijn boven genoemde twee zussen en zijn broer Joop. Dat gold ook Tiny Kaiser, die tot haar overlijden in 1998 op kosten van de stichting in het huis aan de Nicolaas Beetslaan bleef wonen. Ger Leliveld had op haar verzoek de taak op zich genomen dat Tiny Kaiser in Maastricht zou worden begraven. Zij werd bijgezet in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht. Huize 'Why Not' werd na haar overlijden ver kocht en de sterk gestegen opbrengst werd toegevoegd aan het vermogen van de stichting. Foto van het eerste bestuur van de J.C Ruigrok Stichting. Zittend van links naar rechts drs. H.J. Boter, Mevr. A.J. Zeijl-Blok, Mr. R.J. Stuart. Staande van links naar rechts Prof.dr D.M. Schenkeveld, drs. F.Smit en G. Leliveld. Stuart, Boter en Leli veld waren bestuursleden van het eerste uur. Na het overlijden van Ruigrok traden de overige getoonde personen toe tot het bestuur. HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 170