collaboratie van J.C. Ruigrok, A.Th. Ruigrok en G..C.Ruigrok, alsmede over het bedrijf, ontleend aan het Strafdossier van J.C. Ruigrok. Dit bevindt zich in het Nationaal Archief, Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (cabr), dan wel het Nationaal Archief, Archief van het Nederlands Beheers Instituut (nbi). De betreffende dossiers staan genoteerd onder respectievelijk C.A.B.R., 2.09.09, Inventarisnummer 107 586, dossier Procureur Fiscaal Amsterdam nr. 4112G; Inventarisnummer 92 074, dossier Politieke Recherche Afdeling Haarlem(pRA), nr 845; pra Haarlem, dossier nr. 844 en n.b.i. 2.09.16, Inventarisnummer 156 681, J.C. Ruigrok, Draadfabriek/familie Aerdenhout. 4. L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 14 delen, Den Haag 1969-1991. 5. Kenschets gebaseerd op een tweetal vuistdikke boeken over economische collaboratie te weten Hein A.M. Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en Samenleving injaren van oorlog en bezetting, Amsterdam 2002. Joggli Meihuizen, Noodzakelijk Kwaad, De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog, Amsterdam 2003. 6. Zie Meihuizen, Noodzakelijk Kwaad. 7. Geert Mak, In Europa. Reizen door de Twintigste Eeuw, 23ste druk, Uitgeverij Atlas, 2011, pag. 671. 8. Klemann stelt aan de orde dat de Nederlandse bevolking pas (langzaam) in verzet kwam tegen de Duitsers toen de materiële welvaart werd aangetast. In de korte periode van hoogconjunctuur ontstond er een breed gedeelde houding van je nergens mee bemoeien. Klemann, Nederland 1938-1948, p. 571. 9. Mak, In Europa, p. 459 e.v. 10. Het schijnvliegveld bestond uit een houten vliegtuig dat over een rails voortgetrokken kon worden. Waarschijnlijk diende het als afleidingsvliegveld voor dat van Valkenburg. Later zijn in de omgeving van deze locatie lanceerplaatsen van vi's aangebracht. Lanceringen vonden plaats in maart 1945. Ham stelt aan de orde dat in 1944 er enkele keren geallieerde bombardementen zijn uitgevoerd die gericht waren op deze locatie. Daarbij zijn ook doden gevallen onder de plaatselijke bevolking van Vogelenzang. Ham, Vogelenzang. 11. Philips stond in de Tweede Wereldoorlog onder Duits toezicht. Zie Klemann, Nederland 1938-1948, p. 280. 12. De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 12, Epiloog, eerste helft, p. 493 e.v. 13. De Nederlandse Volksdienst (nvd) werd in juli 1941 opgericht als een kopie van de National Sozialistische Volkswohlfahrt. De Duitsers beoogden met de nvd een nazificering van het sociaal-maatschappelijk werk. Gehandicapten en 170 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 172