Stadsgedichten Zoo Haerlem Haarlem is duizend bloemen op mijn hoed een zeereep in mijn gemoed, Bomans onder mijn oksel - die me af en toe groet met een kwinkslag. Haarlem is fietsen op de Grote Markt en stampvoeten om een parkeerplaats oude heerengeesten die tevreden achter rijk geornamenteerde gevels zuchten. Haarlem is oud, waar nieuw op kan bouwen wortels zo diep als de Bavo hoog is - dat benne pas fundamenten, vriendelijke mensen met kleuren van welk oog dan ook. Haarlem is een dorp, met heel veel mooie mevrouwen - met wie niemand durft trouwen Joop loopt hier rond en Adriaan maalde hier op de wind om te brouwen. Wie Haarlem bewandelt die gaat van haar houden, wie er niet woont die droomt ervan, wie hier droomt gaat over tot daden: wie Haarlemmer is, kan Haarlem bevolken; zooalsch hier het Volk is, zoo zal Haerlem zijn! SYLVIA HUBERS

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 175