Riviervismarkt Oude Groenmarkt iracht GEOLOGIE VAN HET CENTRUM VAN HAARLEM Spaamwouderstraat Zijlstraat/Nassaulaan Nieuwe Groenmarkt Verschillende bodemlagen die de ondergrond van het centrum van Haarlem vor men. (Uitsnede uit de Vereenvoudigde geologische kaart van Haarlem, rgd 1995) Pleistoceen zand. Deze laag is gevormd tussen 2,5 miljoen jaar en 10.000 jaar geleden. Het loop-opperplak uit de laatste Ijstijd, die duurde van 21.000 tot ongeveer 10.000 jaar geleden, kan menselijke sporen hebben. De menselijke sporen zijn nagelaten boven de bodem en in de bodem. Niet alleen materiële sporen in de bodem, zoals muurresten of gebruiks voorwerpen, vertellen iets over de bewoningsgeschiedenis, maar ook botanische en dierlijke resten zoals bijvoorbeeld stuifmeelresten leve ren bruikbare informatie op. Stuifmeelkorrels, ook wel pollen genoemd, HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 18