voor de leerlingen. Alle verflagen zijn verwijderd, de gaten en scheuren zijn gevuld met lijmkit en de kop is weer mooi glad geschuurd. Daarna zijn de nodige lagen grondverf aangebracht en kon het afschilderen in de kleuren die waren gevonden beginnen. Het geheel is hierna nog gevernist. Eenmaal goed gedroogd is de gaper weer terug naar Haarlem gebracht om op zijn originele plek te worden geplaatst. Met dank aan RenéSnoeks Hagestraat 10 - Gevelsteen Sint Jacobschelp In 2012 heeft de sgvh aan Olga van den Klooster de opdracht gegeven om de gevelsteen de Sint Jacobschelp in de Hagestraat 10 te polychromeren. Naar aanleiding daarvan schreef zij het volgende verhaal. Voor de plaat sing van de steen zie het Jaarverslag 2008. Gepolychromeerde gevelsteen; een boodschap aan de pelgrim De gevelsteen in de voorgevel van het voormalige Sint Jacobs Godshuis in de Hagestraat is de mooiste steen die ik tot nog toe heb mogen beschil deren. Hoewel al meer dan driehonderd jaar oud is de steen nauwelijks verweerd. Misschien komt dat omdat dikke verflagen de zandsteen tegen weer en wind beschermden. Maar die verflagen zijn er niet meer. De steen is ooit schoongemaakt en ontmanteld en meeverhuisd naar het nieuw gebouwde verzorgingshuis 'Sint Jacob in de Hout' aan de Zuiderhout- laan. In 2008 liet de sgvh de gevelsteen op zijn oude plek herplaatsen. De steenhouwer Tobias Snoep restaureerde hem en verfde hem zandsteen- kleurig. Het voormalige Sint Jacobs Godshuis in de Hagestraat waar vroeger ook pelgrims onderdak vonden, herbergt een prachtige Jacobskapel. De gevelsteen markeert in de straat ook het vertrekpunt van pelgrims naar Santiago de Compostella in Spanje. De traditie van de bedevaart voert terug naar de vroege negende eeuw, nadat volgens de legende in 814 het graf van Sint Jacob gevonden was. Santiago de Compostella groeide in de elfde eeuw uit tot een van de belangrijkste bedevaartsplaatsen vanwege de wonderbaarlijke gebeurtenissen rondom zijn graf. Vanuit heel Europa togen bedevaartgangers naar de heilige plek. Als bewijs II Camino tot het einde toe te hebben gelopen, namen pelgrims een mantelschelp mee te rug naar huis. De schelpen spoelen er op de Spaanse kust aan. MARTIN BUSKER

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 181