Hagestraat 10 - Gevelsteen Sint Jacobschelp (Foto: Martin Busker) De onbekende maker van de gevelsteen moet een vakkundige meester steenhouwer zijn geweest. Hij had gevoel voor vorm en een verfijnd oog voor details. De lijnvoering van de gevelsteen is delicaat en de vormen van de vruchten zijn zacht en subtiel. Ik ben bang voor slangen, zelfs als ze niet echt zijn, maar de slangen op deze gevelsteen heeft de steen houwer gelukkig als vriendelijke, sierlijke linten tussen het fruit gedra peerd. In de voorstelling staat een grote mantelschelp centraal. Het is een Jacobsschelp: het symbool van Sint Jacob, de beschermheilige van pelgrims, bedevaartgangers en reizigers. Dat de Jacobsschelp tussen zo'n uitbundige hoeveelheid fruit en groente wordt afgebeeld is niet verwon derlijk. Men riep de heilige apostel ook aan voor een goede oogst en voor het goed rijpen van appels. De eerste geplukte appels van het oogstjaar heetten daarom 'Sint Jacobsappels'. De delicaat vormgegeven steen vroeg niet om schreeuwerige kleuren. Daarmee zou het werk van de steenhouwer onrecht worden aangedaan. Liever ondersteunde ik de zachte lijnvoering en subtiele vormen met zachte tinten. Ook paste geen opdringerige hoogglansverf, maar terug houdende zijdeglansachtige en matte kleuren die hier en daar onder broken zouden worden door de schitterende glans van de met bladgoud 180 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 182