Houtplein 32 - Gevelherdenkingssteen Het idee om een herdenkingssteen te plaatsen begon toen er een omge vingsvergunning werd aangevraagd voor de sloop van Houtplein 32. Er voor in de plaats zou een soortgelijk pand terug komen, alleen met een extra verdieping, een verhoogd dak en met minder details dan er in het oorspronkelijke pand zaten. De kelderraampjes zouden verdwijnen. In het pand zouden zes appartementen komen. In het karakteristieke herenhuis, met zijn dienstbodekamers met tui melraampjes direct onder de zolder, zijn ritmische gevelindeling, zijn fraaie maar bescheiden lofwerk aan de daklijst, was van 1932 tot in 1972 boekhandel Van Halst gevestigd. De boekhandel, in 1925 begonnen door Willem Frederik van Halst in het huis van zijn moeder in de Oranjestraat, legde zich vooral toe op studieboeken, maar bezat rechts in het pand aan het Houtplein ook een uitleenbibliotheek. Over die leesbibliotheek Van Halst schrijft Lodewijk van Deijssel in zijn dagboeken. Ruud de Haas, schoonzoon van Willem Frederik van Halst - hij is ge trouwd met dochter Christel - heeft hierop bezwaar tegen de sloop aan getekend want met de sloop dreigde ook een stukje Haarlemse oorlogsge schiedenis te verdwijnen. Sommige Haarlemmers noemden het pand wel het 'Haarlemse Anne Frankhuis'. Er zat dan wel geen tienermeisje verbor- Het pand Houtplein 32 met de boekwinkel, ca 1960. MARTIN BUSKER

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 185