zijn bijna onverwoestbaar als er geen lucht bij komt en ze zijn voor iedere soort plant verschillend van vorm. Als stuifmeelkorrels in het water te rechtkomen, zinken ze naar de bodem. Door de stuifmeelkorrels uit de bodem van een oud meer of moeras te bekijken, kunnen we zien welke planten en bomen er ooit in de buurt groeiden. Als we stuifmeel van graan of andere cultuurgewassen vinden, weten we dat er vroeger men sen hebben gewoond en wat ze hebben gegeten. De vroegste bewoning Nieuwe Steentijd (5300-2000 v. Chr.) In de Nieuwe Steentijd, toen de eerste strandwal was gevormd, kwamen de eerste mensen in de buurt van wat later Haarlem zou worden. Ze trok ken vanuit de omgeving van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug naar de kust om te jagen en te verzamelen in de uitgestrekte bossen, de duinen en op het strand. Ze trokken over de strandwallen van één plek naar een andere plek en verbleven in tijdelijk gebouwde hutjes. De oudste bekende bewoningsresten betreffen hoofdzakelijk fragmen ten van vuurstenen gereedschap, houtskoolconcentraties, greppels en paalgaten. Deze vondsten worden overal op de strandwallen aangetrof fen, in Haarlem-Oost, in Schalkwijk en in het centrum. De oudste beken de vondst is een 5600 jaar oude stenen bijl, gevonden in de jaren vijftig van de vorige eeuw tijdens zandafgravingen ten behoeve van de ophoging van Schalkwijk. Het aantal vindplaatsen uit de steentijd is gering. Dat De oudste bekende vondst van Haarlem is een neolithische stenen bijl. De bijl werd gevonden bij de afgraving van zand uit de 'put van Vink' ten behoeve van de aanleg van Schalkwijk. ANJA VAN ZALINGE 17

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 19